Jamska

Floran i Aspås socken i Jämtland

Hemsida: Staffan Åström Kontakt: carex@aspasflora.se

Jamska namn på växterna

Källor:

Abraham Agerbergs (1754-1824) lista över Jämtländska växtnamn

Fale Burmans (1758-1809) kompletteringar till Agerbergs lista

Bo Oscarssons Orlboka, ordbok över jamskan, 2002

 

Socknar: A = Alsen, Asp = Aspås, B = Berg, Föl = Föllinge, H = Hammerdal, N = Näs, Of = Offerdal, Ov = Oviken, Rev = Revsund, R = Rödön, Str = Strömsund, Å = Åre

 

Backnejlika Röd svulublomma (Of)

Björnmossa Duvråg

Blågull Olmässkrok och älgblomster (R), blå Jensmässblomman (Of) Mariaeblomma

Blåklint Rågrosor (R)

Blåsippa Blått kälblomster

Blåsuga Olsmässblomma (Of)

Brudborste Raksterskam, raksterskämmar

Brunkulla Brunkolla

Bäck-/ängsbräsma Källkrasse

Dvärgbjörk Fjällrapa (B, N och Ov), käringris

Ekbräken Kråkfot

Fårsvingel/andra gräs Tofven

Förgätmigejer Ögonblomster

Gentianor Hostblomster (R), dalahumle

Gräs Äxing, tannar, stäring (Of)

Gårdsskräppa Tierprot

Hallon Brännbär

Harsyra Häraväppling (R), härasyra (Rev)

Hjortron Myrbär, multa för mogna bär

Hundloka Hundkuming

Hönsbär Kusbär, bjennbär, trollbär (Of)

Jungfru marie nycklar Jungfru Mariae hand (R), Jungfru Mariae gejt-jur (Of)

Kabbleka Fämatblomster (R), trimjölkblomen (Of)

Kambräken Björnkam

Kattfot Häralätt (Of), härafotn (Rev)

Kråkbär Skräkjen, skretjen (Of), skreken (Of, Föl)

Kråkklöver Larsmässblomstre (Of)

Kälatoppen tycks ha varit namnet på ett flertal tidigkommande växter: Tuvull, tussilago, starrar m fl

Kärrspira Myrgran

Lingon Lyngbär

Linnea Stamklockor (R) [Stam = lukt, doft]

Ljung Råssling

Maskrosor Svinkulla (R), gulbussar (A), kvällkrypa (Ov)

Midsommarblomster Jensmässblomen

Måbär/Tibast Källarhalsbär (R)

Mjölke Inmåltjen (Asp), Imåltjen (Of), Imålken

Mållor Gårmalln

Nålstarr Sylstarr, tagelstarr

Näckrosor Tjernrosor, tjernpottrosor (Å), [vita och gula]

Odon Vamstöjt (Asp), vamstöt

Ormbär Hästbär

Penningört, åkersenap Trälök

Plattlummer Jaamn, jämna

Revsmörblomma Tåskrot, Vassrot

Röda vinbär Syrbär (Of)

Rödblära Smälla, särkärmar

Rödklöver Sötkulla (H)

Röksvamp Fisisopp

Röllika Brokskitn (Rev, B, Str)

Sileshår Ringormsgräs

Skallror Skallergräs

Skavfräken Skäfte

Skogstry Benved, frukten kallas hundbär (R)

Skogskovall Korngräs (Ov)

Skogs-/ängskovall Mjeltvejte (R), mjälkvejde

Sköldmöja Aborrgräs

Slåtterfibbla Slåttkulla

Smultron Jolbär

Smörblommor Solöja

Snärjmåror Klängkösen

Stagg Hära

Stenbär Tågbär

Stinksyska Fjällnässla

Strängstarr Stickelstarr

Strätta Myrstut

Svarthö Göktårar (Str)

Styvmorsviol Hanablomma (Of)

Teveronika Thegräs, hönsögon

Torta Torldta

Trampört Gålgräs

Tranbär Tuvbär (R)

Trolldruva Hästbär (R)

Trådtåg Klingerstarr

Tussilago Skråpa (Of), gult kälblomster

Tätört Svulufötter (Of)

Ängs-/gräs-/kärrull Myrtyssen

Violer Svulublomster (R)

Vitpyrola Käringblad (Of)

Vit-/gulmåra Jordlett (R), lettgräs [letta = färga]

Vitsippa Vitt kälblomster

Våtarv Narve

Vägtistel Styggtistel (Of)

Åkerbinda Revaljum (Of)

Åkermynta Strandhumle

Åkersenap Gulspira

Älggräs Skravagräse (Of)