Länkar

Floran i Aspås socken i Jämtland

Hemsida: Staffan Åström Kontakt: carex@aspasflora.se

Länkar till andra hemsidor

Artportalen för växter Rapportsystem för växter, djur och svampar

Den virtuella floran Naturhistoriska Riksmuseets webflora, beskriver över 2000 växter i ord och bild

Jämtlands läns Ornitologiska Förening ger ut Fåglar i Jämtland/Härjedalen, sysslar med ringmärkning

Mossornas vänner Föreningen för alla som vill lära mer om mossor, ger ut tidskriften Myrinia

Naturens kalender Rapportera vårtecken, hösttecken och sommartecken i växternas värld

Svenska Botaniska Föreningen ger ut tidskrifterna Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter

Svensk Dagfjärilsövervakning Inventering av Sveriges dagfjärilar öppen för hjälp av fjärilsintresserade

Sveriges Mykologiska Föreningen ger ut tidskriften Svensk Mykologisk Tidskrift

Ånnsjöns Fågelstation Forskar och ringmärker fåglar, öppen för alla intresserade av att hjälpa till

Östersunds Mykologiska Förening Svampföreningen i Jämtland

 

Rödbläran On-line